Descripció del gràfic 1. Denominacions de la Gazeta

El gràfic representa les diverses denominacions que, al llarg de la història, ha tingut el diari oficial des del 1661.

Denominacions i fites principals del Diari Oficial
ANY DENOMINACIÓ Observacions
1661 Gazeta
1697 Gazeta de Madrid
1762 La Gaceta passa a ser el mitjà d'informació oficial
1834 La Gaceta comença a publicar-se amb una periodicitat diària
1836 La Gaceta comença a ser l'òrgan d'expressió legislativa i reglamentària
1886 La Gaceta només publica documents oficials
1934 Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República
1936 Gaceta de la República: Diario Oficial
1939 Boletín Oficial del Estado
1961 Boletín Oficial del Estado: Gaceta de Madrid
1987 Butlletí Oficial de l'Estat
2009 Edició electrònica

Tornar a la imatge

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid