Descrición do gráfico 1. Denominacións da Gazeta

O gráfico representa as distintas denominacións que ao longo da historia tivo o diario oficial desde 1661.

Denominacións e principais fitos do Diario Oficial
ANO DENOMINACIÓN Observacións
1661 Gazeta
1697 Gaceta de Madrid
1762 A Gaceta pasa a ser o medio de información oficial
1834 A Gaceta comeza a publicarse cunha periodicidade diaria
1836 A Gaceta empeza a ser o órgano de expresión lexislativa e regulamentaria
1886 A Gaceta só publica documentos oficiais
1934 Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República
1936 Gaceta de la República: Diario Oficial
1939 Boletín Oficial del Estado
1961 Boletín Oficial del Estado: Gaceta de Madrid
1987 Boletín Oficial del Estado
2009 Edición electrónica

Volver á imaxe

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid