Zu hemen zaude

Agentzia

 • Aurkezpena

  Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia erakunde publikoa da, Presidentetzako, Gorteekiko Harremanetako eta Memoria Demokratikoko Ministerioren mendekoa, nortasun juridiko publiko bereizia eta xedeak betetzeko jardun gaitasun osoa duena. Ondare eta diruzaintza propioak ditu eta baita kudeaketa autonomia eta autonomia funtzionala ere, Estatu Agentzien Legeak eta erakunde honen Estatutuak xedatutako mugen barnean.

  Agentziak bere jarduera garatzen du hiru helburu estrategikoren inguruan:

  (Edukia ez dago euskaraz)

  • Objetivo 1: Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista, el servicio público de publicidad de las normas y de aquellas otras disposiciones o actos que el ordenamiento jurídico considera que deben ser publicados en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”.
  • Objetivo 2: Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación, ofreciendo servicios singularizados que atiendan las necesidades específicas de información jurídica de los ciudadanos, profesionales, empresas y otros clientes de la Agencia, y ser fuente y motor de la actividad económica ligada a la gestión del conocimiento jurídico.
  • Objetivo 3: Mantener operativo el Portal de subastas judiciales, notariales y administrativas que facilite la ejecución de los procedimientos de subastas, incremente su difusión y proporcione transparencia y seguridad en el procedimiento.

  Agentziaren eginkizunak dira:

  (Edukia ez dago euskaraz)

  • La edición, publicación y difusión, con carácter exclusivo, del BOE y del BORME.
  • La gestión y difusión de los anuncios que se publican en los diarios oficiales BOE y BORME.
  • La gestión y administración de la sede electrónica de la Agencia.
  • La publicación, en cualquier soporte, de repertorios, compilaciones, textos legales y separatas de las disposiciones de especial interés, así como la permanente actualización y consolidación de lo publicado.
  • La creación de productos documentales legislativos, jurisprudenciales o doctrinales a partir del “BOE” o de otras publicaciones legislativas.
  • La publicación de estudios científicos o técnicos, bien por propia iniciativa, bien en cumplimiento de convenios suscritos con otros órganos de la Administración General del Estado y con entidades públicas o privadas.
  • La difusión a través de redes abiertas de telecomunicaciones, de productos elaborados a partir de los contenidos del BOE y de cualquier otro contenido electrónico producido o gestionado por la Agencia, por sí misma o en colaboración con otros ministerios, organismos o entidades.
  • La distribución y comercialización de las obras propias y de las editadas por otras administraciones u organismos oficiales, en los términos establecidos en los convenios suscritos a tal fin.
  • La gestión técnica y el mantenimiento del Portal de subastas.

  Igo

 • Historia

  BOEk 1661az geroztik izan dituen izenen kronologia laburtuaren grafikoa[D]

  Inprenta agertzearekin batera eta haren ondorengo erabileraren hedapenarekin batera iritsi zen informazioaren eta garapen kulturalaren gorakada.

  Eskuizkribu iragankor eta manipulagarriekin alderatuta, inprentak testuak finkatzea eta seriean ekoiztea ahalbidetu zuen eta hori funtsezkoa izan zen informazioaren hedapenerako.

  XVII. mendeko azken herenean, nabarmenki areagotu zen kazetaritzako literatura eta, zehazki, Aldizkari edo Buletin ugari sortu ziren Europako herrialde gehienetan. Argitalpen hauek ekimen pribatuaren eskutik jaio ziren eta izaera informatzailea zuten soilik.

  Gure herrialdean, fenomeno hau 1661. urtean agertu zen, Gazetaren sorrerarekin, informazio orokorreko lehen egunkaria izan zena. 1697. urtean “Gaceta de Madrid” izenburupean argitaratzen hasi zen. Carlos III.-aren erregealdian zehar, 1762. urtean, Koroak bere gain hartu zuen Gazeta inprimatzeko pribilegioa. Argitalpena informazio bide ofizial izatera igaro zen, Gobernuaren irizpideak eta erabakiak islatzen zituena. 1787. urtean Errege Inprimategia sortu zen.

  1808-1814 urte bitartean, hainbat “Gaceta” argitaratu ziren udalerri anitzetan.

  Ondoren, 1836an, xedatu egin zen Gobernuak emandako dekretu, agindu eta jarraibide guztiak derrigorrezkotzat joko zirela Gazetan argitaratzen ziren momentutik aurrera. Honela bihurtu zen legegintzako eta arauzko adierazpen organo, gaur egun arte mantendu duen ezaugarria, hain zuzen ere.

  Gazetaren egitura 1886. urtean ezarri zen interes orokorrekoak ziren dokumentuak soilik argitaratzeko xedearekin (legeak, dekretuak, epaitegien epaiak, herri administrazioko kontratuak, iragarki ofizialak, etab.). Halaber, xedapenak argitaratzeko ordena arautu zen, dokumentuen txertaketarako presa eta lehentasun irizpideak kontuan hartuta: legeak, errege dekretuak, errege aginduak, etab. Azkenik, xedatu egin zen, atal bakoitzaren barnean, txertaketa ordena Ministerioen antzinakotasunaren arabera ezarriko zela, betiere Ministro Kontseiluaren Lehendakaritza lehena izanik. Egitura hori 1909ko ekainaren 6ko Errege Aginduan definitu zen.

  Burgoseko Gobernuak, Gerra Zibilean zehar, Estatuko Aldizkari Ofiziala izena erabili zuen Errepublikako Gazetatik bereizteko ahaleginean. Estatuko Aldizkari Ofiziala izena 1936ko urritik 1961era arte mantendu zen. Data horretatik 1986. urtera arte, Estatuko Aldizkari Ofiziala - Madrileko Gazeta izena hartu zuen eta, 1986az geroztik, berriz ere Estatuko Aldizkari Ofiziala izatera igaro zen.

  1948., 1957., 1960. eta 1986. urteetako arauetan osatuz joan zen Estatuko Aldizkari Ofizialaren funtzionamendua.

  Azaroaren 12ko 1495/2007 Errege Dekretuak Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia sortu zuen eta haren estatutua onartu zuen, eta otsailaren 8ko 181/2008 Errege Dekretuak, “Estatuko Aldizkari Ofiziala” aldizkari ofizialaren ordenamenduari buruzkoak, haren edizio elektronikoa arautu zuen.

  Igo

 • Non gaude?

  Manoteras etorbideko egoitza

  Manoteras etorbideko egoitzaren kokapen planoa

  Manoteras etorbideko egoitzan daude Inprenta Nazionala eta Agentziaren kudeaketa zerbitzuen gehiengoa:

  • Avda. de Manoteras, 54. 28050 MADRIL
  • Autobusak: 174 / 150 autobusak
  • Metro ligero: Virgen del Cortijo (ML1)
  • Aldiriko trenak: Fuente de la Mora, C1 / C7 / C10 trenak

  Ordutegia:

  • Erregistro nagusia: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara.
  • Iragarki zerbitzua: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara.

  Trafalgar kaleko egoitza

  Trafalgar kaleko egoitzaren kokapen planoa

  Trafalgar kaleko egoitzan dago Liburu Denda:

  • C./ Trafalgar, 27. 28010 MADRIL
  • 3 / 16 / 61 / 147 / 149 autobusak
  • Metroa: Bilbao / Iglesia / Quevedo
  Ordutegia:
  • Liburu Denda: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 20:00etara; larunbatetan 10:00etatik 14:00etara.
   • Uztaila: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 20:00etara; liburu denda itxita egongo da larunbatetan.
   • Abuztua: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara; liburu denda itxita egongo da larunbatetan eta abuztuaren 12etik 16era.

  (Edukia ez dago euskaraz)

  La Librería del BOE cuenta con la Tienda del BOE en Internet en la que se pueden hacer pedidos todos los días del año, durante las 24 horas.

  060 Estatuko Admin. Orokorra

  Zerbitzu honek orotariko informazio orokorra eskaintzen du Agentziaren eta haren zerbitzuen inguruan.

  Igo

 • Araudia

  Igo

 • Kudeaketa Kontratua eta Agentziaren beste dokumentu publiko batzuk

  Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentziaren Estatutua onartu zuen azaroaren 12ko 1495/2007 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, Agentziak honako dokumentuak jakitera eman behar ditu:

  Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentziaren Kudeaketa Kontratua

  Urteko Ekintza Planak

  Jarduera Txosten Orokorrak

  Urteko kontuak

  Igo

 • Zerbitzu Karta

  (Edukia ez dago euskaraz)

  Mediante Resolución de 1 de septiembre de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática (BOE del día 29 de septiembre de 2020) ha sido aprobada la Carta de Servicios de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 2020-2023.

  La Carta de servicios es el documento a través del cual la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado informa a la ciudadanía de los servicios que tiene encomendados, de los derechos que les asisten y donde manifiesta públicamente los compromisos de calidad que asume en su prestación.

  La finalidad de las cartas es desarrollar el principio de servicio efectivo a los ciudadanos que debe orientar la actuación de las Administraciones Públicas, enunciado en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

  Igo

 • Kalitate Politika, Ziurtagiriak eta Sariak

  Kalitate Politika

  Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentziari dagokio Estatuko arauen publizitatearen inguruko politika publikoa garatzea. Erakunde honen helburuen artean daude, legean aurreikusitakoaren arabera: arauen publizitatearen zerbitzu publikoa ematea, bai eta ordenamendu juridikoak “Estatuko Aldizkari Ofizialean” eta “Merkataritza Erregistroko Aldizkari Ofizialean” argitaratu beharrezkotzat jotzen dituen gainerako xedapen eta egintzen publizitatearen zerbitzu publikoa ere; eta legeriaren hedapen handiena burutzea, zerbitzu bereizi, irisgarri, doakoak eta kalitatekoak eskainita, herritarren, profesionalen, enpresen eta gainerako bezeroen informazio juridikoko behar espezifikoak asebetetzeko.

  Kalitatearen Kudeaketarako Sistema bat abian du, UNE-EN-ISO 9001:2015 arauaren araberakoa, honako produktu/zerbitzuak barne hartzen dituena:

  • BOE eta BORME aldizkari ofizialen edizioa eta argitaratzea.
  • Gorte Nagusietako aldizkari eta buletinen edizioa: Kongresua.
  • Aldizkari ofizialen atzera begirako tratamenduaren kudeaketa.
  • Lan editorialen prestaketa.

  Kalitatearen Kudeaketarako Sistema (KKS) hau mantentze aldera, Erakundearen Zuzendaritzak honako konpromisoak hartu ditu, ziurtapenaren esparru barruan:

  • UNE-EN-ISO 9001:2015 arauaren eskakizunak betetzea, legezko eskakizunekin eta bestelako eskakizun aplikagarriekin batera.
  • KKSaren zuzendaritza bere gain hartzea, funtzionamendurako behar dituen baliabideak emanda.
  • Erakundearen jardunaren eraginpean egon litezkeen pertsona edo elkarteen eta, bereziki, herritarren beharrak eta itxaropenak ezagutzea.
  • Etengabeko hobekuntza Erakundearen eta haren Kalitatearen Kudeaketarako Sistemaren funtsezko printzipio bilakatzea, berrikuntza eta kalitateko zerbitzuak ahalbidetze aldera.
  • KKSa prozesuen kudeaketan eta akatsen prebentzioan oinarritzea, produktu/zerbitzuen adostasuna eta bezeroen asebetetzea bermatzeko oinarrizko ardatz diren heinean.
  • Langileek KKSaren funtzionamenduan parte har dezaten sustatzea, betiere laneko osasun eta segurtasunaren alorreko berme handienekin, eta etengabeko gaikuntza eta sentsibilizazioa burutzea, zerbitzuen kalitatea bermatzeko eta herritarrek planteatzen dituzten behar berriei aurre egiteko.
  • Kalitate Politika ezagutzera ematea, Erakunde osoak eta haren kanpo hornitzaileek ulertzeko eta onartzeko moduan, eta hauen bezeroek, erabiltzaileek eta alderdi interesdun guztiek ezagutzeko moduan.
  • FSC® (Forest Stewardship Council®) ziurtagiria mantentzea. Ziurtagiri honek bermatzen du Inprenta Nazionalean burututako eta ziurtatutako edizioak ingurumenarekiko begirunetsua, gizartearekiko onuragarria eta ekonomikoki bideragarria den kudeaketa duten baso eta landaketetatik eratorritako paperean inprimatzen direla.

  Konpromiso hauek gauzatzeko, AEBOEren Zuzendaritzak urtero ezarri eta dokumentatuko ditu eskuragarriak eta neurgarriak diren helburuak. Kalitate Politika urtero berrikusiko du Kalitate Batzordeak, haren edukia erabat indarrean dagoela bermatzeko, erakundearen baloreekin bat datorrela ziurtatzeko eta AEBOEren estrategia funtzionalarekin eta gure herritarrek erakunde honetan jarritako itxaropenekin koherentea dela egiaztatzeko.

  Kalitate ziurtagiriak

  Sariak

  • Ciudadanía, XV edición 2022 saria.

   (Edukia ez dago euskaraz)

   La práctica "Códigos electrónicos COVID-19" ha recibido el Premio Ciudadanía, XV edición, convocado en el año 2022. Este premio se destina a reconocer la calidad e impacto en la ciudadanía de iniciativas singulares de mejora en los sistemas de relación con los ciudadanos o que reviertan en una mayor transparencia, participación, rendición de cuentas o integridad en la provisión de los servicios públicos. (Orden HFP/779/2022, de 28 de julio).

  • IKT Estatuko Administrazio Orokorra 2015 saria.

   Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentziari eman dio “ IKT Estatuko Administrazio Orokorra 2015” saria SOCINFO Fundazioak. Sari honek Agentziaren eginkizuna goraipatu zuen Informazioaren Gizartearen aldeko apustuan.

  • Herritartasun Saria 2014 accesita.

   “Legegintza Zabalkundeko Sistema Integratuak” jardunbideak 2014ko Herritartasun Sariaren accesita jaso zuen. Sari honek jardunbide berritzaileak goraipatzen ditu produktu edo zerbitzuak emateko orduan, bai eta herritarrekin edo zerbitzu publikoen erabiltzaileekin harremanetarako sistemak diseinatzeko orduan ere. (HAP/1258/2015 Agindua, ekainaren 18koa)

   2014ko Herritartasun Sariaren accesitaren diploma

  • ASTIC 2013 saria.

   Herri Administrazioetako Informazioaren Sistemen eta Teknologien Goi Mailako Kidegoen Elkarte Profesionalak ASTIC 2013 Saria eman zion Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentziari informazioaren eta komunikazioen teknologien alde egindako apustu estrategikoagatik.

  • 1. saria TAW 2009 sarietan, webgune publiko irisgarrienari.

   TAW Sariak CTIC Fundazioak (Informazioaren eta Komunikazioaren Zentro Teknologikoa) ematen ditu sareko irisgarritasuna goraipatzeko, Interneten eta bitarteko elektronikoetan informazioa atzitzeko oztopoak desagerrarazteko xedearekin. TAW web irisgarritasuna neurtzeko testa da (gaztelaniako akronimoaren arabera), CTIC Fundazioak Interneteko webgunean aztertzeko garatutako tresna, alegia.

  Igo

 • Enplegua BOEn

  (Edukia ez dago euskaraz)

  Concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia (Resolución de 16 de noviembre de 2023).

  • Resolución de 16 de noviembre de 2023, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. (PDF)

  Concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia (Resolución de 24 de mayo de 2023).

  Concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia (Resolución de 21 de septiembre de 2022).

  Proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal.

  • Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca proceso selectivo por el sistema de concurso, para la estabilización de empleo temporal de plaza de personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial en el ámbito del Convenio Colectivo 2010-2012 de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (PDF)
  • Currículum vitae de los miembros del Tribunal calificador. (PDF).
  • Resolución de 1 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Comisión de valoración del proceso selectivo, por la que se aprueba el listado provisional de las personas aspirantes admitidas y excluidas. (PDF)
  • Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Comisión de valoración del proceso selectivo, por la que se aprueba el listado definitivo de las personas aspirantes admitidas y excluidas. (PDF)
  • Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Presidencia de la Comisión de valoración del proceso selectivo, por la que se publica el listado con las puntuaciones provisionales obtenidas por las personas aspirantes. (PDF)
  • Resolución de 29 de marzo de 2023, de la Presidencia de la Comisión de valoración del proceso selectivo, por la que se publica el listado con las puntuaciones definitivas obtenidas por las personas aspirantes. (PDF)
  • Resolución de 3 de mayo de 2023, de la Presidencia de la Comisión de valoración del proceso selectivo, por la que se publica el listado de las personas aspirantes que han obtenido la puntuación mínima para superar el proceso selectivo. (PDF)
  • Resolución de 28 de junio de 2023, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se resuelve el proceso selectivo. (PDF)

  Proceso selectivo para la provisión de plazas de Oficial(a) Tercera de Oficios Auxiliares (Resolución de 7 de noviembre de 2022).

  • Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de plazas de Oficial/a Tercera de Oficios Auxiliares, en la Secretaría General. (PDF).
  • Currículum vitae de los miembros del Tribunal calificador. (PDF).
  • Resolución de 13 de enero de 2023, de la Presidencia del Tribunal Calificador del proceso selectivo, por la que se aprueba el listado provisional de las personas aspirantes admitidas y excluidas. (PDF)
  • Resolución de 30 de enero de 2023, de la Presidencia del Tribunal Calificador del proceso selectivo, para la provisión de dos plazas de Oficial/a Tercera de Oficios Auxiliares, en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que se aprueba el listado definitivo de las personas aspirantes admitidas y excluidas. (PDF)
  • Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Presidencia del Tribunal Calificador del proceso selectivo, para la provisión de dos plazas de Oficial/a Tercera de Oficios Auxiliares, en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que se modifica el listado definitivo de las personas aspirantes admitidas y excluidas. (PDF)
  • Plantilla provisional de respuestas del primer ejercicio. (PDF)
  • Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Presidencia del Tribunal Calificador del proceso selectivo, para la provisión de dos plazas de Oficial/a Tercera de Oficios Auxiliares, en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que se publica la plantilla definitiva de respuestas y el listado provisional de personas aspirantes que han superado el primer ejercicio. (PDF)
  • Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Presidencia del Tribunal Calificador del proceso selectivo, por la que se modifica la puntuación del listado provisional de personas aspirantes que han superado el primer ejercicio. (PDF)
  • Nota aclaratoria, del Tribunal Calificador del proceso selectivo, sobre la nota de corte y puntuación transformada del primer ejercicio. (PDF)
  • Resolución de 17 de marzo de 2023, de la Presidencia del Tribunal Calificador por la que se aprueba el listado definitivo de personas aspirantes que han superado el primer ejercicio. (PDF)
  • Resolución de 30 de marzo de 2023, de la Presidencia del Tribunal Calificador por la que se aprueba el listado provisional de personas aspirantes que han superado el segundo ejercicio (prueba teórico-práctica). (PDF)
  • Resolución de 19 de abril de 2023, de la Presidencia del Tribunal Calificador por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes que han superado la fase de oposición. (PDF)
  • Resolución de 9 de mayo de 2023, de la Presidencia del Tribunal Calificador por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes que han superado la fase de oposición. (PDF)
  • Resolución de 25 de mayo de 2023, de la Presidencia del Tribunal Calificador por la que se eleva a la autoridad convocante propuesta de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo. (PDF)
  • Corrección de errores de la Resolución de 25 de mayo de 2023. (PDF)
  • Resolución de 31 de mayo de 2023, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo. (PDF)

  Proceso selectivo para la provisión de plazas de Oficial(a) Primera de Oficios Propios de Prensa, especialidad de Preimpresión (Resolución de 7 de noviembre de 2022).

  Proceso selectivo para la provisión de plazas de Oficial(a) Tercera de Oficios Auxiliares (Resolución de 9 de febrero de 2022)

  Proceso selectivo para la provisión de plazas de Oficial(a) Primera de Oficios Propios de Prensa, especialidad de Preimpresión (Resolución de 28 de septiembre de 2021).

  Igo

 • Prestakuntzako bekak AEBOEn

  (Edukia ez dago euskaraz)

  Becas de formación 2020 de postgraduados en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

  Igo

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril